TƯ VẤN

– TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC, TƯ VẤN TIÊU CHUẨN PCCC
– TƯ VẤN QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP PCCC

CUNG CẤP

– CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC, VẬT LIỆU
NGĂN CHÁY LAN, THÔNG GIÓ HÚT
KHÓI.

DỊCH VỤ

– BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC
– CÀI ĐẶT LẬP TRÌNH
– NẠP KHÍ CHỮA CHÁY

LẮP ĐẶT

– LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC
– THÔNG
GIÓ HÚT KHÓI